Title: Hrdinky románů sester Bronteových a žena 19. století
Other Titles: The Brontë´s heroines and the 19th century woman
Authors: Santana horváthová, Veronika
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40799
Keywords: women;heroines;sisters;family;society;feelings;emotions;analysis
Keywords in different language: ženy;hrdinky;sestry;rodina;společnost;pocity;emoce;analýza
Abstract: Svoji bakalářskou práci jsem věnovala ženám. Popsala jsem, jak důležité bylo pro ženy čtení románů. Jak navazování vztahů v 19. století bylo úzce spojeno se společnou četbou literatury, debatami a úvahami o knihách. Část své práce jsem také věnovala k ohlédnutí se na pracovní podmínky žen 19. století. Krátce jsem popsala sociální rozdíly a i zamyšlení se, co obnášelo povolání guvernantky. Hlavním předmětem mé bakalářské práce je zkoumání Bronteovských hrdinek, které se v jejich románech objevují. Hledala jsem podobnosti mezi hrdinkami a autorkami. Napsala jsem i reflexi o vlivu lidí, kteří se objevili v životě sester a ovlivnili je. Jak každá ze sester zpracovávala své vzpomínky, životní zkušenosti a možné osvojení ve svých románech
Abstract in different language: I dedicated my Bachelor thesis to women. I described, how important it was for women to read novels. How creating relations in the 19th century was closely connected with reading literature together, common debates and reflections about books. I also devoted part of my work to reflecting on job opportunities for 19th century women. I briefly described social differences, even what constituted to be a governess. The main subject of this bachelor thesis is the exploration of the Brontë's heroines, which appeared in their novels. Searching for similarities between heroines and authors. Reflections on the influence of people who have appeared in the lives of sisters and influenced them. How each of the sisters processed their memories, life experience and possible acquintances in their novels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Santana Horvathova Veronika - PDF.pdfPlný text práce954,63 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Potoc_Horvathova.pdfPosudek vedoucího práce118,85 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Vice_Horvathova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Horvathova.pdfPrůběh obhajoby práce382,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.