Title: Analýza anglické rozkazovací věty z hlediska větné modality - teorie a praxe
Other Titles: The Analysis of an English Imperative Sentence from the Point of View of the Sentence Modality - Theory and Practice
Authors: Hrbáčková, Kristýna
Advisor: Petrlíková Jarmila, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40802
Keywords: anglická rozkazovací věta;podmět vyjádřený a nevyjádřený;primární a sekundární komunikační funkce;pragmatika;řečový/mluvní akt;ilokuční síla rozkazovací věty;rozbor jednotlivých rozkazovacích vět
Keywords in different language: english imperative sentence;covert and overt subject;primary and secondary communicative function;pragmatics;speech act;illocutionary force of an imperative clause;analysis of individual imperative clauses
Abstract: Práce se zabývá problematikou anglické rozkazovací věty, a to jak z hlediska formy, tak z hlediska funkce tohoto větného typu. Součástí práce je nejen teoretické vysvětlení celého tématu, ale i rozbor 205 rozkazovacích vět realizovaný v podobě komentáře u každého výňatku.
Abstract in different language: The thesis deals with an English imperative sentence, both in terms of form and function. The paper consists not only of the theory of the whole topic but also of the practice - the analysis of the 205 imperative clauses implemented in the form of commentary at each excerpt.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kristyna Hrbackova 2020 - PDF.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Petrl_Hrbackova.pdfPosudek vedoucího práce952,96 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Stask_Hrbackova.pdfPosudek oponenta práce159 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Hrbackova.pdfPrůběh obhajoby práce159,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.