Title: Přísloví v anglickém a českém jazyce
Other Titles: Proverbs in English and Czech
Authors: Löffelmannová, Karolína
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40805
Keywords: přísloví;moudrost;klasifikace;slovní spojení;anglický jazyk;český jazyk;forma;metafora;aliterace;podstatné jméno;věta
Keywords in different language: proverb;wisdom;classification;phrase;english;czech;form;metaphor;alliteration;noun;sentence
Abstract: Tato práce se zabývá srovnáním anglických přísloví a jejich českých ekvivalentů ze tří hledisek. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je představen termín přísloví a jsou zde vysvětleny pojmy důležité k praktické části. Druhá část práce je věnována analýze přísloví z pohledu slovní zásoby, stylistické formy a gramatiky. Výsledky rozboru jsou popsány v poslední kapitole.
Abstract in different language: The thesis deals with comparison of proverbs in English and their equivalents in Czech. There are two main parts of the thesis, Theoretical Background and Practical Part. In the Theoretical Background there is introduced the term 'proverb'. The description of the terms necessary for the purpose of the analysis follow. In the Practical Part of the thesis there is the actual analysis of the proverbs from three points of view (vocabulary, stylistic form and grammar). The results of the research are presented in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loffelmannova Karolina, Bakalarska prace, Proverbs in English and Czech.pdfPlný text práce747,87 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Stas_Loffel.pdfPosudek vedoucího práce162,19 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Petrl_Loffel.pdfPosudek oponenta práce175,61 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Loffel.pdfPrůběh obhajoby práce388,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.