Title: Téma: Inkluze ve školství
Other Titles: Téma anglicky: Inclusion in schools
Authors: Trkovská, Barbora
Advisor: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40826
Keywords: inkluze ve školství;segregace ve vzdělávání;speciální vzdělávání;heterogenita ve společnosti
Keywords in different language: inclusion in school;segregation in education;special education;heterogeneity in society
Abstract: Cílem práce je analyzovat koncept inkluze ve školství. Inkluze ve školství je začleňování hendikepovaných a vyloučených dětí do kolektivu běžné školy. Práce pohlíží na inkluzivní vzdělání dvěma způsoby. Zaprvé z odborného hlediska zkoumá, co je inkluze a uvádí nosné teorie a vytyčené cíle, čeho by inkluze měla dosáhnout. Za druhé, v praktické části ověřuje reálný pohled osob, které se v současné době pohybují v systému inkluzivního vzdělávání.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to analyze the concept of inclusion in school. Inclusion in school is the integration of disabled and excluded children into a common school collective. The thesis looks at inclusion in two ways. First, it explores what inclusion is and contains important theories and goals that inclusion should achieve. Second, in the practical part it verifies the real perspective of people who are currently in the inclusive education system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trkovskabar_bakalarskaprace.pdfPlný text práce699,81 kBAdobe PDFView/Open
Trkovska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Trkovska_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Trkovska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce320,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.