Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorJiskra, Petr
dc.contributor.refereeKupka Petr, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:53Z-
dc.date.available2019-6-19
dc.date.available2020-11-10T00:32:53Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-5
dc.identifier80822
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40831-
dc.description.abstractCílem práce je zaměřit se na to, jakým způsobem je produkován veřejný prostor jakožto normativní kategorie liberálně demokratické společnosti. Vycházím z předpokladu, že skrze produkci veřejného prostoru a jeho transgresi (narušování) se vyjevují základní normativní aspekty této kategorie. Ve snaze nalézt odpovědi na výše uvedené otázky byl proveden kvalitativní výzkum náplavky v Plzni. Výzkum ukázal, že v rámci moderního urbánního prostředí dochází ke změně povahy veřejného prostoru. Veřejný prostor postupně přebírá hodnoty soukromé sféry a je přizpůsobován představám majoritní společnosti.cs
dc.format43 s. (64 157 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectměstocs
dc.subjectnáplavkacs
dc.subjectprodukce prostorucs
dc.subjectregulacecs
dc.subjecttransgresecs
dc.titleProdukce a transgrese veřejného prostoru v Plznics
dc.title.alternativeThe production and transgression of public space in the city of Pilsenen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programAntropologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor ´s thesis is to seek to understand the ways in which public space is produced as a normative category of liberal-democratic society. I assume that it is through the production and transgression (disruption) of public space that the basic aspects of this category become apparent. To this end, a qualitative research at the embankment on in Pilsen has been conducted. The research has shown that there is a remarkable shift in the perception of public space within the modern urban environment. The public space gradually assumes the values of the private sphere and is tailored to the pretensions of majority society.en
dc.subject.translatedpublic spaceen
dc.subject.translatedcityen
dc.subject.translatedembankmenten
dc.subject.translatedproduction of spaceen
dc.subject.translatedregulationen
dc.subject.translatedtransgressionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-jiskra-2020.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Jiskra_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce930,43 kBAdobe PDFView/Open
Jiskra_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Jiskra_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce328,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.