Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHenych, Václav
dc.contributor.authorDušek, Václav
dc.contributor.refereeKuchynka, Petr
dc.date.accepted2012-05-24
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:19Z
dc.date.available2011-08-29cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:19Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier46881
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4083
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vymezit rozsah institutu veřejnoprávních smluv a způsob, jakým ovlivňuje veřejnou správu. Pozornost je věnována historickému vývoji z dob, kdy nebyly upraveny žádnými právními předpisy a právní praxe byla názorově nejednotná, zejména proto, že její část neuznávala zásahy nepříslušných subjektů do výkonu moci impéria. V současnosti je tento prostředek výkonu moci upraven právními předpisy a umožňuje veřejnosti podílet se na veřejné správě na základě veřejnoprávních smluv. Práce je rozčleněna do několika částí, které na sebe postupně navazují od okamžiku, kdy se smluvní strany rozhodují veřejnoprávní smlouvy uzavřít, až do doby, kdy v souvislosti s nimi vznikají mezi účastníky spory o právech a povinnostech. Vždy musí mít za cíl plnění veřejnoprávních úkolů.cs
dc.format67 s. (120 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávní vědacs
dc.subjectveřejné právocs
dc.subjectsprávní orgáncs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectprávní úkoncs
dc.subjectprávní postavenícs
dc.subjectsoukromý subjektcs
dc.subjectveřejný zájemcs
dc.titleVeřejnoprávní smlouvycs
dc.title.alternativeContracts governed by public lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis is to define the scope of the Institute of contracts governed by public law and how they affect the public administration. Attention is paid to the historical development from the days when not addressed any of the law and legal practice was divided, in particular because its part of the recognized interventions nepříslušných bodies in the exercise of the power of the Empire. Currently, this means the performance of the power of the modified law and enables the public to participate in the public administration on the basis of public service contracts. The work is divided into several parts, which itself gradually from the time when the parties to conclude a treaty, make decisions public until, when in connection with disputes arising between the parties concerning the rights and obligations. It must always have the objective of carrying out public service tasks.en
dc.subject.translatedjurisprudenceen
dc.subject.translatedpublic lawen
dc.subject.translatedauthoritiesen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedlegal acten
dc.subject.translatedstatusen
dc.subject.translatedprivate entityen
dc.subject.translatedpublic interesten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Verejnopravni smlouvy - Vaclav Dusek.pdfPlný text práce657,5 kBAdobe PDFView/Open
DP-Dusek-Henych.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Dusek-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
DP-Dusek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce672,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.