Title: Transpersonální psychologie a náboženství - Stanislav Grof
Other Titles: Transpersonal Psychology and Religion - Stanislav Grof
Authors: Dohrmannová, Jana
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Kaše Vojtěch, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40852
Keywords: stanislav grof;transpersonální psychologie;náboženství;mystika;holotropní dýchání;vědomí;psychospirituální krize
Keywords in different language: stanislav grof;transpersonal psychology;religion;mysticism;holotropic breathing;consciousness;psychospiritual crisis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá objektivním posouzením nového směru v oboru psychologie, transpersonální psychologií. Představuje osobnost, názory a výsledky celoživotního výzkumu vědomí jejího zakladatele, psychologa a psychiatra českého původu, MUDr. Stanislava Grofa. Seznamuje s metodou holotropního dýchání, kterou objevil Stanislav Grof a díky níž lze dosáhnout mimořádných stavů vědomí, vysvětluje také termín psychospirituální krize. V další části práce popisuje okolnosti vedoucí ke vzniku transpersonální psychologie a mapuje její vývoj. V závěrečné části práce srovnává spiritualitu a náboženství, zmiňuje kritické názory na transpersonální psychologii a uvádí jejich možné důvody.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with an objective evaluation of a transpersonal psychology, which is a new direction in a field of psychology. It introduces a character, opinions and results of lifelong research in a field of consciousness of its founder, psychologist and psychiatrist of Czech origin MUDr. Stranislav Grof. It explains a method of holotropic breathing, which was discovered by Stanislav Grof, and thanks to which, extraordinary states of consciousness can be achieved. This bachelor thesis also explains a term of psychospiritual crisis. In the next part thesis describes a circumstances leading to origin of a transpersonal psychology and maps its development. Thesis in its final part compares spirituality and religion, mentions critical opinions on the transpersonal psychology and states their possible reasons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dohrmannova.pdfPlný text práce321,39 kBAdobe PDFView/Open
Dohrmannova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Dohrmannova_2.pdfPosudek oponenta práce572,77 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_Dohrmannova.pdfPrůběh obhajoby práce162,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.