Title: Filosofické aspekty psychologie morálky podle Carol Gilliganové
Other Titles: Philosophical aspects of Carol Gilligan´s moral psychology
Authors: Sládková, Kristýna
Advisor: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Referee: Špiclová Zdeňka, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40868
Keywords: carol gilliganová;etika péče;etika spravedlnosti;morální vývoj;psychologie morálky
Keywords in different language: carol gilligan;ethic of care;ethic of justice;moral development;psychology of morality
Abstract: Cílem bakalářské práce je představení Carol Gilliganové a její teorie v rámci psychologie morálky. Tato teorie bude porovnána s historicky staršími teoriemi z této oblasti. Práce bude zakončena zhodnocením přínosů Carol Gilligan v ramci psychologie morálky.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to introduce Carol Gilligan and her theory within moral psychology. The theory will be compared to historically prior theories in this realm. The final part of the thesis will evaluate Carol Gilligan's contribution to moral psychology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka copy.pdfPlný text práce511,32 kBAdobe PDFView/Open
ved_Sladkova_kratochvil.docxPosudek vedoucího práce49,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Sladkova_spiclova.docxPosudek oponenta práce51,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Sladkova.pdfPrůběh obhajoby práce264,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.