Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMurgaš Jaromír, PhDr. CSc.
dc.contributor.authorZenkerová, Aneta
dc.contributor.refereePolák Michal, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:33:09Z-
dc.date.available2019-9-3
dc.date.available2020-11-10T00:33:09Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier84366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40875
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o problematice lidské tvárnosti. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na teorii a filozofii výchovy a její možnosti v kulturním a sociálním kontextu. Druhá část je vedena v psychobiologické rovině. Kapitoly se zaměřují obzvlášť na psychologickou tvárnost na pozadí genů, a to od početí až po dospělost. Přiblíženy jsou také biologické aspekty dědičnosti. Poslední kapitoly jsou věnovány problematice transgeneračního přenosu v kulturním a historickém kontextu.cs
dc.format41 s. (62 956 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlidská tvárnostcs
dc.subjectvýchovacs
dc.subjectgenycs
dc.subjecttransgenerační přenoscs
dc.subjectdědičnostcs
dc.subjectenvironmentální determinismuscs
dc.subjectpsychická determinismuscs
dc.subjectontogenezecs
dc.titleOtázka lidské "plasticity"cs
dc.title.alternativeThe question of human "plasticity"en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this bachelor thesis, I focused on the topic of human plasticity from a biological, psychological and philosophical perspective. The work is divided into two parts. The first part delineates the theory and philosophy of upbringing and its possibilities in cultural and social contexts. The second part is conducted on a psycho-biological level. Its chapters concentrate especially on psychological formability against genetic background from conception to adulthood. The biological aspects of heredity are mentioned as well. The last chapters are dedicated to the issue of transgenerational transmission in cultural and historical context.en
dc.subject.translatedgensen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedplasticityen
dc.subject.translatedenvironmental determinismen
dc.subject.translatedpsychological determinismen
dc.subject.translatedtransgenerational transmissionen
dc.subject.translatedontogenyen
dc.subject.translatedgenetic inheritanceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika lidske plasticity.pdfPlný text práce418,03 kBAdobe PDFView/Open
ved_Zenkerova_murgas.docxPosudek vedoucího práce51,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Zenkerova_polak.docxPosudek oponenta práce58,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Zenkerova.pdfPrůběh obhajoby práce285,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.