Title: Pojetí podsvětí v polyteistických náboženstvích: Egypt a Řecko
Other Titles: The concept of underworld in polytheistic religions: Egypt and Greece
Authors: Kubátová, Eliška
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40878
Keywords: řecko;egypt;podsvětí;hádes;osiris;bohové
Keywords in different language: greek;egypt;underworld;hades;osiris;gods
Abstract: Tato práce se zabývá podsvětím ve starověké Řecku a střední říši Egypta. Vysvětluje základy obou náboženství a jejich bohů, a krátkou historii náboženství. Dále se zabývá samotným podsvětím, jak ho obě kultury popisovali ve svých mýtech, bytosti které se v podsvětí pohybovaly a jak lidé té doby vnímali podsvětí. Záměrem práce je porovnání obou náboženství a nalezení jejich rozdílů a podobností.
Abstract in different language: This work deals with underworld in ancient Greek and middle empire of Egypt. Explains the basics of both religions and their gods, and short history of both religions. Further it deals with underworld itself, how both cultures described him in myths, creatures that lived there and how people perceived underworld.The intention of the work is comparison both religion and finding their differences and similarities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-HUM_Pojeti_podsveti_v_polyteistickych_nabozenstvich .pdfPlný text práce721,33 kBAdobe PDFView/Open
op_Kubatova_stark.docxPosudek oponenta práce50,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ved_Kubatova_demjancukova.docxPosudek vedoucího práce51,06 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kubatova_obhajoba0001.pdfPrůběh obhajoby práce410,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.