Title: Slánsko v literatuře
Other Titles: Region Slany in literature
Authors: Pískačová, Magdalena
Advisor: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40880
Keywords: literatura;region;slánsko;slaný;místopis;kultura;tradice
Keywords in different language: literature;region;slansko;slany;topography;culture;tradition
Abstract: V práci bude sledována problematika regionu Slánska. Bude rozdělena do tří samostatných kapitol. V první kapitole budou objasněny odborné termíny jako region, regionální literatura, též bude věnována pozornost vztahu mezi regionální a celonárodní literaturou. Druhá kapitola bude rozdělena na několik částí týkat se budou povšechné charakteristiky regionu, shodnými a odlišnými znaky geografickými, ekonomickými a historickými. Druhou část zaměřím na Slaný a Slánsko v literatuře, ve třetí budou zmíněny Velvary a Velvarsko v literatuře a ve čtvrté části bude doplněn přehled nejzajímavějších kulturně-historických míst. Třetí kapitola bude pojata jako praktická část, kde zmíním přípravnou hodinu před literární exkurzí, kde bych využila možnosti aplikovat regionální literaturu ve školní praxi.
Abstract in different language: The project will describe the problems of SLANY region. It will be divided into three independent parts. In the first one will be explained the terms as "region, the literature of the region" and also the relation between regional and national literature. The second one will be divided into several parts concerning the common region's character,the coincident and different symbols of geography, economy and history. It will be focused on SLANY and its region in literature, further will be mentioned VELVARY and its region in history and finally the summary of most interesting cultural and historical places. The last part will be a practical part mentioning the preparations for the lesson before the excursion to apply the regional literature in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M Piskacova Slansko v literature 2019.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
piskacova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce173,96 kBAdobe PDFView/Open
piskacova_novotny.pdfPosudek oponenta práce60,06 kBAdobe PDFView/Open
piskacova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce81,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.