Title: Jan Lucemburský v kronikách doby Karla IV.
Other Titles: John of Luxembourgh in the chronicles of the time of Charles IV.
Authors: Hanáková, Magda
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40891
Keywords: jan lucemburský;karel iv.;kroniky doby karla iv.;františek pražský;beneš krabice z weitmile;přibík pulkava z radenína;neplach;zbraslavská kronika;petr žitavský
Keywords in different language: john of luxembourgh;charles iv.;the chronicles of the time of charles iv.;františek pražský;beneš krabice from weitmile;přibík pulkava from radenín;neplach;chronicle of zbraslav;petr žitavský
Abstract: Diplomová práce se zabývá českým králem Janem Lucemburským a jeho primárním zobrazením v soudobých kronikách. Cílem práce je posoudit, jak se v kronikách mění pohled autorů na Jana Lucemburského.
Abstract in different language: This masters thesis deals with Czech monarch John of Luxembourgh and his primary representation in the chronicles of the time of Karel IV. . The objective of this thesis is to assess, how is the view of authors on monarch changing in their chronicles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Magda Hanakova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
hanakova_viktora.pdfPosudek oponenta práce45,41 kBAdobe PDFView/Open
hanakova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce61,37 kBAdobe PDFView/Open
hanakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce74,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.