Title: Výskyt a frekvence frazeologických jednotek v současné publicistice
Other Titles: Occurrence and frequency of phraseological units in present journalism
Authors: Rypáčková, Lucie
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40896
Keywords: frazém;idiom;frazeologie;publicistika;bulvární tisk;seriózní tisk
Keywords in different language: idiom;phraseology;journalism;tabloid press;quality press
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá mírou výskytu jednotlivých typů frazeologických jednotek v současných publicistických textech. Předmětem zkoumání jsou deníky Blesk a Mladá fronta DNES. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, v teoretické části je popsána frazeologie jako vědecká disciplína, její základní jednotky a jejich funkce a publicistický styl. V praktické části je provedena analýza materiálu excerpovaného z jednotlivých deníků.
Abstract in different language: This master thesis is focused on the rate of occurrence of phraseological units in present journalistic texts. As the object of research were chosen two representatives of a daily press - Blesk and Mladá fronta DNES. The master thesis is divided into two main parts. The first part describes the phraseology as a linguistic discipline, defines its characteristics and presents different classifications of the phraseological units. Afterwards there is a journalistic style and its language described. In the second part there are the excerpted units analysed and the results of the analysis are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rypackova.pdfPlný text práce991,26 kBAdobe PDFView/Open
rypackova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce97,8 kBAdobe PDFView/Open
rypackova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce40,63 kBAdobe PDFView/Open
rypackova_lucie.pdfPrůběh obhajoby práce91,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.