Title: Doručování ve veřejné správě
Other Titles: Delivery in public administration
Authors: Čásková, Michaela
Advisor: Korbel, František
Referee: Šimka, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4095
Keywords: doručování;veřejná správa;fikce doručení;úřední deska;veřejná vyhláška;datová schránka
Keywords in different language: delivery;public administration;fictional delivery;oficila notice board;public regulation;data box
Abstract: Pro zpracování práce byl stěžejním pramenem zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. I přes skutečnost, že tento právní předpis procesu doručování věnuje značný prostor, praxe i nadále poukazuje na jisté nedostatky. Tato práce vytváří komplexní zhodnocení nejen z hlediska zákonné úpravy, ale poměrně často odkazuje i na judikaturu soudů.
Abstract in different language: The main source of information for this thesis was Act No. 500/2004, Code of Administrative Procedure. Even though this Act deals with the Delivery in public administration in detail, in practice, there still remain imperfections. This work comes with complex evaluation of the regulations with many references to practice of the courts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Michaela Caskova.pdfPlný text práce653,03 kBAdobe PDFView/Open
DP-Caskova-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce49,58 kBAdobe PDFView/Open
DP-Caskova-Simka.pdfPosudek oponenta práce37,9 kBAdobe PDFView/Open
DP-Caskova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce572,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.