Název: Podpora v nezaměstnanosti a její koordinace v členských státech EU
Další názvy: Unemployment benefits and its coordination in the EU Member States
Autoři: Matas, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Pavlátová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4102
Klíčová slova: podpora v nezaměstnanosti;hmotné zabezpečení;státní politika zaměstnanosti;úřad práce;veřejná služba;koordinační nařízení;dávky v nezaměstnanosti v rámci EU;právo na zaměstnání;e-formuálře;Kurzarbeit;volný pohyb osob;zprostředkování zaměstnání
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment support;employment department;public service;Kurzarbeit;unemployment benefits in EU;coordination regulation;right to work;e-formulars;free movement of persons;job placement
Abstrakt: Práce se zabývá institutem podpory v nezaměstnanosti v ČR, jeho potřebou a významem. Uvádí jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a systém financování z fondů EU. Popisuje právní systém koordinace sociálního zabezpečení v členských státech EU. Věnuje se srovnání německé a české právní úpravy podpory v nezaměstnanosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis describes unemplyment support and related right regulation in Czech republic, Germany and EU member states. It also compares all of those law systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podpora v nezamestnanosti a jeji koordinace v clenskych statech EU.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matas-1.docPosudek vedoucího práce428,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Matas-2.pdfPosudek oponenta práce916,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matas Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce374,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4102

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.