Title: Podpora v nezaměstnanosti a její koordinace v členských státech EU
Other Titles: Unemployment benefits and its coordination in the EU Member States
Authors: Matas, Jakub
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Pavlátová, Jarmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4102
Keywords: podpora v nezaměstnanosti;hmotné zabezpečení;státní politika zaměstnanosti;úřad práce;veřejná služba;koordinační nařízení;dávky v nezaměstnanosti v rámci EU;právo na zaměstnání;e-formuálře;Kurzarbeit;volný pohyb osob;zprostředkování zaměstnání
Keywords in different language: unemployment support;employment department;public service;Kurzarbeit;unemployment benefits in EU;coordination regulation;right to work;e-formulars;free movement of persons;job placement
Abstract: Práce se zabývá institutem podpory v nezaměstnanosti v ČR, jeho potřebou a významem. Uvádí jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a systém financování z fondů EU. Popisuje právní systém koordinace sociálního zabezpečení v členských státech EU. Věnuje se srovnání německé a české právní úpravy podpory v nezaměstnanosti.
Abstract in different language: Thesis describes unemplyment support and related right regulation in Czech republic, Germany and EU member states. It also compares all of those law systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podpora v nezamestnanosti a jeji koordinace v clenskych statech EU.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Matas-1.docPosudek vedoucího práce428,5 kBMicrosoft WordView/Open
Matas-2.pdfPosudek oponenta práce916,01 kBAdobe PDFView/Open
Matas Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce374,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.