Title: Částečné zastavení exekuce vůči majetku manžela povinného
Other Titles: Partial suspension of execution against the property of the debtor's wife
Authors: Holá, Barbora
Referee: Wolfová Jitka, JUDr.
Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41082
Keywords: exekuce;dluh;manželka povinného;částečné zastavení exekuce;manželské majetkové právo
Keywords in different language: execution;debt;wife of the debtor;partial suspension of execution
Abstract: Hlavním cílem této práce bylo podrobně zanalyzovat problematiku částečného zastavení exekuce vůči majetku manželky povinného, a to zejména s příhledem k novele provedené zákonem č. 139/2015 Sb. Dílčí kapitoly této práce byly kromě teoretických informací, čerpaných z odborné literatury a z právních předpisů, doplňovány ohledně této problematiky podstatnými rozhodnutími zejména Nejvyššího soudu České republiky.
Abstract in different language: The main aim of this work was to analyze in detail the issue of partial suspension of execution against the property of the debtor's wife, especially with regard to the amendment made by Act No. 139/2015 Coll. Partial chapters of this work were, besides theoretical information, drawn from professional literature and legal regulations, supplemented by significant decisions on this issue, especially by the Supreme Court of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Barbora Hola.pdfPlný text práce660,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hola 2.pdfPosudek oponenta práce54,86 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hola 1.pdfPosudek vedoucího práce93,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hola.pdfPrůběh obhajoby práce268,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.