Title: Analýza překladů díla R.U.R od Karla Čapka do anglického jazyka
Other Titles: Analysis of translations of R.U.R play by Karel Capek into the English language
Authors: Hosnedlová, Lucie
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41204
Keywords: karel čapek;r.u.r.;drama;překlad;robot;paul selver;claudia novack-jones;analýza překladu
Keywords in different language: karel čapek;r.u.r.;drama;translation;robot;paul selver;claudia novack-jones;analysis of translation
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje analýze anglických překladů díla R.U.R. od Karla Čapka. Jsou zde zpracovány základní pojmy týkající se literárního textu, dramatu a dramatického dialogu a jejich překladu. Teoretická část je dále zaměřena na život a tvorbu Karla Čapka, rozbor díla R.U.R. a na přiblížení osob dvou vybraných překladatelů - Paula Selvera a Claudii Novack-Jones, jejichž verze jsou analyzovány v praktické části bakalářské práce. Praktická část se soustřeďuje na samotnou analýzu kompletních verzí překladu a na analýzu vybraných překladatelských problémů, které jsou nejvíce relevantní dílu R.U.R.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of English translations of the R.U.R. play written by Karel Čapek. The thesis deals with basic concepts related to literary text, drama and dramatic dialogue and their translation. The theoretical part is further focused on the life and work of Karel Čapek, analysis of the work of R.U.R. and introduction of two selected translators - Paul Selver and Claudia Novack-Jones, whose versions are analyzed in the practical part of the bachelor's thesis. The practical part focuses on the analysis of complete versions of the translation and on the analysis of selected translation problems that are most relevant to the work of R.U.R.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Hosnedlova_2020.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Hosnedlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce535,13 kBAdobe PDFView/Open
Hosnedlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce813,91 kBAdobe PDFView/Open
Hosnedlova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce589,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.