Title: Social networks and their influence on the prosperity and growth of small businesses and sole traders through paid and unpaid promotion.
Other Titles: Social networks and their influence on the prosperity and growth of small businesses and sole traders through paid and unpaid promotion.
Authors: Koudelková, Petra
Advisor: Havlíčková Jana, Bc. M.B.A.
Referee: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41207
Keywords: sociální sítě;marketing;reklama;propagace;instagram;facebook;twitter;linkedin;on-line komunikace
Keywords in different language: social network;marketing;advertisement;promotion;instagram;facebook;twitter;linkedin;on-line communication
Abstract: Teoretická práce obsahuje popis a charakteristiku marketingu a jeho nástrojů, historii sociálních sítí ve světě a podrobněji se věnuje čtyřem nejpoužívanějším sociálním sítím v České republice. Praktická část je pojata formou výzkumu ve vztahu sociálních sítí s malými firmami a živnostníky. Výzkum v podobě dotazníku se zabývá tím, jaké mají sociální sítě vliv na firmy, jak jsou firmy spokojené a jaký mají na sociální sítě názor z pohledu podniku.
Abstract in different language: Theoretical part of the thesis deals with description of marketing and marketing tools, history of social sites and subsequently with the main characterization of the most used social networks in the Czech Republic. Practical part is made as a research between social networks and small businesses and sole traders and it contains survey which occupied about the influence, satisfaction and opinion on social networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Koudelkova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce522,63 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce475,87 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce321 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.