Title: Experimentální zjišťování měrného řezného odporu u slitin neželezných kovů
Other Titles: Experimental determination of specific cutting force for non-ferrous alloy metals
Authors: Spurný, Ondřej
Advisor: Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Milsimerová Aneta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41269
Keywords: řezný odpor;řezná síla;měrný řezný odpor;obrábění;soustružení;řezné podmínky;geometrie nástroje;nástroj;obrobek;tříska;síly;práce;trvanlivost
Keywords in different language: cutting resistance;cutting force;specific cutting resistance;machining;turning;cutting conditions;tool geometry;tool;workpiece;chip;forces;work;durability
Abstract: Bakalářská práce obsahuje experimentální zjišťování měrného řezného odporu u slitin neželezných kovů. V rešeršní části je rozebráno představení problematiky obrábění, náhled z technického hlediska a samotný návrh, vyhodnocení experimentu. V závěrečné fázi jsou zhodnoceny výsledky, kde se ověřuje přesnost a pravdivost teorií obrábění. Výsledky experimentu rozšiřují znalost měrného řezného odporu u slitin neželezných kovů.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains experimental determination of specific cutting force of non - ferrous metal alloys. It is analyzed in the research part introduction to machining issues, technical insight and the design itself, evaluation of the experiment. They are in the final stages evaluated the results, where the accuracy and veracity of machining theories are verified. The results of the experiment expand the knowledge of the specific cutting force of non-ferrous metal alloys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SPURNY_ONDREJ.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Spurny.pdfPosudek vedoucího práce336,96 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Spurny.pdfPosudek oponenta práce436,36 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Spurny.PDFPrůběh obhajoby práce515,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.