Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorKotrčová, Veronika
dc.contributor.refereeHorová Helena, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-2
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:31Z-
dc.date.available2019-4-29
dc.date.available2020-11-10T00:35:31Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-30
dc.identifier84149
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41291
dc.description.abstractTématem předkládané bakalářské práce je francouzský historický region Pikardie s důrazem na jeho průmysl a zemědělství. Práce je uvedena teoretickou kapitolou zaměřenou na historický vývoj regionu a jeho reálie. Následně se práce soustředí na ústřední téma, jímž je přiblížení ekonomického vývoje až do současnosti. Důraz je kladen na stěžejní odvětví zemědělství a průmyslu Pikardie. Slovní zásoba zaměřená na nejdůležitější sektory ekonomiky je rozebírána v samostatné praktické kapitole v rámci glosáře. Cílem předkládané práce je představení historického vývoje a současnosti vybraných stěžejních odvětví průmyslu a zemědělství sledovaného regionu.cs
dc.format84 s.(172 453 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfranciecs
dc.subjectpikardiecs
dc.subjectregioncs
dc.subjectekonomikacs
dc.subjectzemědělstvícs
dc.subjectprůmyslcs
dc.subjecthistoriecs
dc.titleL´histoire et l´actualité de la Picardie de son agriculture et son industriecs
dc.title.alternativeThe history and the present of Picardy´s agriculture and industryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main topic of this bachelor thesis is French historical region Picardy with an emphasis on its industry and agriculture. The thesis is introduced by theoretical chapter that is focused on historical development of the region and on its basic characteristics. After the introduction the thesis focuses on the main topic - analysis of the economic development until present. Emphasis is placed mainly on the crucial sectors of Picardy's agriculture and industry. The vocabulary of the key industrial sectors is analysed in a separate practical chapter within the glossary. The main aim of the bachelor thesis is introduction of the historical development and current state of the selected key sectors of Picardy's industry and agriculture.en
dc.subject.translatedfranceen
dc.subject.translatedpicardyen
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translatedeconomyen
dc.subject.translatedagricultureen
dc.subject.translatedindustryen
dc.subject.translatedhistoryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotrcova bakalarska prace 2020.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Kotrcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce421,69 kBAdobe PDFView/Open
Kotrcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce672,94 kBAdobe PDFView/Open
Kotrcova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce276,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.