Title: Vybrané skupiny mikroorganismů v návrzích praktických cvičení pro základní školy
Other Titles: Selected groups of microorganisms in the design of practical exercises from natural science for primary school
Authors: Sýkorová, Kristýna
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41293
Keywords: praktické cvičení;kvasinky;plísně;sinice;řasy;nálevníci;výukové metody
Keywords in different language: practical exercises;saccharomyces;golf forms;cyanobacteria;algae;ciliophora;teaching methods
Abstract: Obsahem této diplomové práce je návrh pěti praktických cvičení pro výuku přírodopisu. Tato cvičené jsou navržena pro žáky 6. ročníku základní školy. Vybranými tématy jsou kvasinky, plísně, sinice, řasy a nálevníci. Cílem těchto cvičení je, aby si žáci upevnili své teoretické znalosti o vybraných mikroorganismech a aby zlepšili své dovednosti s mikroskopy. Navržená praktická cvičení byla pilotně ověřována na vybraných základních školách. Pro potřeby diplomové práce byl navržen i evaluační dotazník pro žáky a pro učitele. Dotazník zjišťuje pohled žáků a učitelů na mikroskopování a na praktická cvičení.
Abstract in different language: The content of this diploma thesis is five practical exercises for teaching biology. These exercises are designed for students at sixth grade at primary school. Themes are saccharomyces, mold forms, cyanobacteria, algae and ciliophora. Each practical excercise is designed for two schools lessons. The purpose of these exercises is improve theoretical knowledge about of selected microorganisms and to improve students experience with the microscope. This practical exercises were pilot tested at selected primary schools. There was designed a short evaluation questionnaire for students and their teachers of biology. The questionnaire founds out the students and their teachers approach to microscopy and practical exercises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane skupiny mikroorganismu v navrzich praktickych cviceni pro zakladni skoly_Kristyna_Sykorova_2020 .pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Sykorova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,88 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,51 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce567,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.