Title: Návrh realizace a využití venkovních prostor MŠ a ZŠ Osek
Other Titles: MŠ a ZŠ Osek (elementary school) - design of surrounding areas for education
Authors: Cejzlarová, Lucie
Advisor: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41295
Keywords: školní zahrada;přírodní zahrada;výukové prvky;aktivizační metody;návrh realizace;základní škola a mateřská škola osek;edukační materiály;přírodopis
Keywords in different language: school garden;natural garden;teaching elements;activation methods;design of implementation;nursery and elementary school of osek;educational materials;biology
Abstract: Diplomová práce se zabývá školními zahradami, jejich významem, ale také historií, vývojem i současným stavem a přibližuje problematiku přírodních zahrad. Podrobně jsou rozebrány jednotlivé výukové prvky ve školních zahradách. Vysvětlen je také pojem aktivizační metody včetně uvedení vhodných metod pro výuku přírodopisu na druhém stupni základní školy. Čtyři školní zahrady plzeňského kraje byly analyzovány a na základě jejich praxe byl vytvořen návrh realizace venkovních prostor ZŠ a MŠ Osek. Práce obsahuje také sedm různých aktivit primárně určených do hodin přírodopisu ve školní zahradě, z toho dvě aktivity byly se žáky základní školy Osek otestovány a vyhodnoceny.
Abstract in different language: The thesis deals with school gardens, their importance, history, development and current state and approaches the issue of natural gardens. The individual teaching elements in school gardens are analyzed in detail. The concept of activation methods is also explained, including the introduction of suitable methods for teaching science in the upper primary school. Four school gardens of the Pilsen region were analyzed and on the basis of their practice was created design for implementation of outdoor areas of the Nursery and Elementary School of Osek. The thesis also contains seven different activities primarily intended for science lessons in the school garden, of which two activities were tested and evaluated with the pupils of the Osek elementary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cejzlarova Lucie.pdfPlný text práce13,54 MBAdobe PDFView/Open
Cejzlarova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce482,08 kBAdobe PDFView/Open
Cejzlarova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce961,86 kBAdobe PDFView/Open
Cejzlarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce146,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.