Title: Globální témata jako průřezové téma environmentální výchovy na základní škole
Other Titles: Global topics as a cross-sectional topic of environmental education in primary school
Authors: Brožíková, Jessica
Advisor: Traxmandlová Iva, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41300
Keywords: environmentální výchova;globální témata;tropický deštný les;tematická výuka
Keywords in different language: environmental education;global topics;tropical rainforest;thematic education
Abstract: Diplomová práce přináší informace o globálních tématech jako průřezové téma environmentální výchovy na základní škole. Poukazuje zejména na globální problém týkající se tropického deštného lesa. Na základě analýzy obsahu učebnic poukazuje na možné začlenění učiva globálních témat do výuky přírodopisu a zeměpisu. Praktická část obsahuje modelové vyučovací hodiny a výukový plán s možnými postupy a pomůckami. Součástí práce jsou také přílohy, které mohou sloužit jako soubor odborných informací.
Abstract in different language: The diploma thesis brings information on global topics as a cross-sectional topic of environmental education in primary school. It points in particular to the global problem of the tropical rainforest. Based on the analysis of the content of textbooks, it points to the possible inclusion of the curriculum of global topics in the teaching of science and geography. The practical part contains model lessons and a lesson plan with possible procedures and aids. The work also includes appendices that can serve as a set of professional information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_brozikova_jessica.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Brozikova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,85 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce382,4 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce679,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.