Title: Studium akustických projevů při deformačním zatěžování materiálů
Authors: Benešová, Lenka
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Šimeček Jiří, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41322
Keywords: akustická emise;tahová zkouška;ohybová zkouška;deformační zatěžování;oceli;litina;hliníkové slitiny
Keywords in different language: acoustic emission;tensile testing;bend testing;deformation stress;steel;cast iron;aluminium alloys
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do 2 částí - teoretické a experimentální části. Teoretická část popisuje metodu akustické emise, šíření zvuku v pevných látkách a deformační mechanismy v materiálech při deformačním zatěžování. Experimentální část obsahuje popis a konfiguraci uskutečněných experimentů, zkoušené materiály, způsob vyhodnocování a hypotézy vysvětlující detekované akustické projevy.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is composed of two main parts - theoretical and experimental part. The theoretical part contains recherché of an experimental part. It describes method of Acoustic emission, spreads of an elastic waves and deformation mechanisms in materials. The experimental part contains description and configuration of a realized testing, tested materials, evaluation methods and hypothesis which describes detected acoustic emission.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Lenka BENESOVA.pdfPlný text práce10,75 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_lenka_benesova.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_10_Hodnoceni oponenta BP benesova.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Zapis - Lenka BENESOVA.pdfPrůběh obhajoby práce3,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.