Název: Vnímání rockové hudby u žáků staršího školního věku
Další názvy: The perception of rock music by older pupilage children
Autoři: Dlouhá, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4135
Klíčová slova: vnímání rockové hudby;rocková hudba;sémantický diferenciál
Klíčová slova v dalším jazyce: perception of rock music;rock music;semantic differencial
Abstrakt: Tato bakalářská práce zachycuje problematiku vnímání rockové hudby u dětí staršího školního věku. Je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, kde se zabývám vývojem populární hudby se zaměřením na rock. Věnuji se zde také psychologickým aspektům vnímání hudby rockové a funkcím tohoto žánru. Dále popisuji výuku hudební výchovy na základní škole. V praktické (výzkumné) části jsem prostřednictvím zvukového dotazníku zjišťovala, jakým způsobem jsou schopni žáci osmé a deváté třídy vnímat rockovou hudbu. V závěru práce jsou zveřejněny výsledky tohoto výzkumu s porovnáním chlapců a dívek v každé třídě zvlášť.
Abstrakt v dalším jazyce: This work captures the issue of perception of rock music in school children. It is divided into two parts. The first, theoretical part, deals with the development of popular music, focusing on rock. In this part I also pay attention to the psychological aspects of rock music perception and functionality of this genre. In addition I describe different possibilities of the music education in the primary schools. In the practical part I examined the ability of the pupils of the eighth and nineth grade to understand to the rock music. The research was realised through the audio questionnaire. Each class was examined separately; the boys? and the girls? results were compared subsequently. The findings are stated at the end of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Vnimani rockove hudby u zaku starsiho skolniho veku - Michaela Dlouha.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dlouha_posudek_BP_vedouci_slavikova.pdfPosudek vedoucího práce522,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dlouha_posudek_BP_oponent_feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce395,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dlouha_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce110,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.