Title: Profesionální sportovec z pohledu pracovního práva
Other Titles: The Legal Status of a Professional Sportsman from the Perspective of Current Labour Law
Authors: Šedivý, Martin
Advisor: Dittrich Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41369
Keywords: sport;sportovní právo;profesionální sportovec;zaměstnanec;podnikatel;sportovní smlouva
Keywords in different language: sport;sports law;professional sportsman;employee;businessman;sports contract
Abstract: Tato práce přibližuje problematiku postavení profesionálních sportovců v České republice, a to nejen z pohledu pracovního práva, ale i práva obecně. Za pomoci poukázání na zahraniční úpravu je nastíněno, jak takové postavení sportovců může vypadat a za pomoci judikatury je snaha sportovce jako takového co nejpřesněji definovat, a to včetně jeho práv a povinností.
Abstract in different language: This thesis is about issues of professional sportsmen in the Czech Republic and their legal status not only from the view of labour law, but law at all. It tries to define sportsmen by refering to foreign regulation and relevant judicature accros the Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sedivy.pdfPlný text práce804,8 kBAdobe PDFView/Open
Sedivy-2.pdfPosudek oponenta práce306,76 kBAdobe PDFView/Open
Sedivy-1.pdfPosudek vedoucího práce47,72 kBAdobe PDFView/Open
Sedivy Martin.pdfPrůběh obhajoby práce285,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.