Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlátová Jarmila, Doc. JUDr. CSc.
dc.contributor.authorNeustadt, Daniel
dc.contributor.refereeKostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
dc.date.accepted2020-6-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:17Z-
dc.date.available2019-2-6
dc.date.available2020-11-10T00:36:17Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-15
dc.identifier81471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41373
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou volného pohybu zaměstnanců v rámci Evropské unie. V práci je zpracován historický vývoj integračních snah na Evropském kontinentu. V další části práce autor popisuje obsah zakládajících smluv Evropské unie. V této kapitole jsou vymezeny některé klíčové pojmy jako pojem občanství Evropské unie, nebo pojem pracovník. Jsou zde uvedeny stěžejní předpisy primárního a sekundárního práva upravující danou problematiku. V diplomové práci je dále vymezena problematika zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání tuzemských pracovníků do zahraničí. V práci je představena historie a současná činnost Evropského portálu pracovní mobility. Závěrem práce autor uvádí některé témata týkající se vývoje a budoucnosti volného pohybu pracovníků v Evropské unii.cs
dc.format66 s. (132 036 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvolný pohyb pracovníkůcs
dc.subjectevropská uniecs
dc.subjectobčanství evropské uniecs
dc.subjectpracovníkcs
dc.subjectevropský portál pracovní mobilitycs
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectnelegální práce.cs
dc.titleVolný pohyb zaměstnanců v rámci Evropské uniecs
dc.title.alternativeThe free movement of workers in the European Unionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the issue of free movement of workers within the European Union. The thesis deals with the historical development of integration efforts on the European continent. In the next part, the author describes the content of the founding treaties of the European Union. This chapter defines some crucial terms such as the concept of European citizenship or the term worker. There are also mentioned the main regulations of primary and secondary law, which regulates the free movement of workers. The diploma thesis also defines the issue of employment of foreign workers in the Czech Republic and the posting of domestic workers abroad. The work presents the history and current activities of the European Employment Services. In conclusion, the author presents some topics concerning the development and future of the free movement of workers in the European Union.en
dc.subject.translatedfree movement of workersen
dc.subject.translatedthe european unionen
dc.subject.translatedcitizenship of the european unionen
dc.subject.translatedworkeren
dc.subject.translatedthe european employment servicesen
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedillegal work.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Daniel Neustadt.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Neustadt-1.pdfPosudek vedoucího práce104,39 kBAdobe PDFView/Open
Neustadt-2.pdfPosudek oponenta práce195,43 kBAdobe PDFView/Open
Neustadt Daniel.pdfPrůběh obhajoby práce266,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.