Title: Úřad práce České republiky a jeho role při zprostředkování zaměstnání
Other Titles: Labor Office of the Czech Republic and its role in employment mediation
Authors: Švarcová, Eliška
Advisor: Pavlátová Jarmila, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41375
Keywords: právo na práci;úřad práce české republiky;právo na zaměstnání;zaměstnanost;zprostředkování zaměstnání;uchazeč o zaměstnání;rekvalifikace
Keywords in different language: right to work;employment office of the czech republic;right to employment;employment;job placement;job seeker;retraining
Abstract: Práce se zabývá Úřadem práce České republiky a dále především zprostředkováním zaměstnání. Popisuje vznik, vývoj, působnost a právní úpravu Úřadu práce České republiky. Zároveň také vysvětluje pojem zprostředkování zaměstnání, způsoby zprostředkování zaměstnání a subjekty tuto činnost realizující. Největší pozornost je pak věnována právě zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky, kdy práce vymezuje také základní pojmy s tímto související, jako například uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, jejich práva a povinnosti vyplývající z jejich vedení v příslušné evidenci atd. Okrajově jsou také zmíněné další činnost, které Úřad práce realizuje.
Abstract in different language: The thesis deals with the Labor Office of the Czech Republic and especially with the mediation of employment. It describes the origin, development, scope and legal regulation of the Labor Office of the Czech Republic. It also explains the concept of employment mediation, ways of employment mediation and entities implementing this activity. The greatest attention is paid to the mediation of employment by the Labor Office of the Czech Republic, where the work also defines the basic concepts related to it, such as job seekers, job seekers, their rights and obligations arising from their keeping in the relevant records, etc. other activities carried out by the Labor Office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Eliska Svarcova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Svarcova-1.pdfPosudek vedoucího práce105,5 kBAdobe PDFView/Open
Svarcova-2.pdfPosudek oponenta práce193,34 kBAdobe PDFView/Open
Svarcova Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce259,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.