Title: Vybrané dopady GDPR na subjekty a správce osobních údajů
Other Titles: Selected Impacts of GDPR on Data Subjects and Controllers
Authors: Heisenbergerová, Eliška
Advisor: Pezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41487
Keywords: osobní údaj;gdpr;ochrana osobních údajů;obecné nařízení;subjekt osobních údajů;správce osobních údajů;práva subjektů osobních údajů;povinnosti správců osobních údajů
Keywords in different language: personal data;gdpr;data protection;general data protection regulation;data subject;controller;rights of data subjects;obligations of controllers
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na změny, které přineslo nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména na vybrané dopady na práva a povinnosti subjektů údajů a správců. Za tímto účelem práce obsahuje stručné shrnutí historie osobních údajů a jejich ochrany. Dále se zabývá se otázkou formy právního předpisu. Hlavní část této práce je věnována právům subjektů údajů a povinnostem správců, zejména novým dopadům, které tento právní akt přináší.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the changes brought by General Data Protection Regulation, in particular on selected impacts on the rights and obligations of data subjects and controllers. The thesis contains a short summary of the history of personal data and its protection. Afterwards it answers a question about the legal form of this act. The main part of this thesis is dedicated to rights of data subjects and obligations of controllers, especially the new impacts brought by this legal act.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Eliska_Heisenbergerova.pdfPlný text práce865,83 kBAdobe PDFView/Open
posudek_Heisenbergerova.pdfPosudek vedoucího práce197,63 kBAdobe PDFView/Open
Heisenbergerova VO.docPosudek oponenta práce38 kBMicrosoft WordView/Open
Heisenbergerova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce361,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.