Title: Vkladové řízení do katastru nemovitostí
Other Titles: Registration proceedings to the land register
Authors: Havlíková, Kateřina
Advisor: Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Referee: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41500
Keywords: katastr nemovitostí;katastrální zákon;vklad;vkladové řízení;zásady katastru nemovitostí
Keywords in different language: cadastre of real estate;cadastral law;entry record;entry proceedings;principles of the cadastre of real estate
Abstract: Tématem diplomové práce je vkladové řízení do katastru nemovitostí. Tato práce je rozčleněna na úvod, 4 hlavní kapitoly a závěr. První část je slouží k získání základních poznatků k problematice katastru nemovitostí s důrazem na zásady, které ovládají činnost katastru nemovitostí a provádění zápisů do něj. Druhá a třetí část poskytuje důkladnou analýzu současné podoby institutu vkladu a vkladového řízení s ohledem na předchozí právní úpravu. Poslední část je věnována srovnání právní úpravy katastru nemovitostí Anglie a Walesu a České republiky.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with entryproceedings in the Cadastre of Real Estate. This thesis is composed of introduction, four main chapters and conclusion. The first part is used for the aquisition of basic knowledge on the issue of Cadastre of Real Estate, with emphasis on principals that control the operation of the Cadastre of Real Estate and making entries in it. The second and the third part provides through analysis of the current form of the institute of entry record and entry proceedings with regard to previous legislation. The last part compares legislation of Cadastre of Real Estate of England and Wales with legislation of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina_Havlikova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
DP-Havlikova-Horacek.docPosudek vedoucího práce38,5 kBMicrosoft WordView/Open
DP-Havlikova-Podhrazky.docxPosudek oponenta práce20,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
DP-Havlikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce582,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.