Název: Využití metod průmyslového inženýrství v hodnotové analýze
Další názvy: Using methods of industrial engineering in the value analysis
Autoři: Šimůnková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Oponent: Šrajer, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4152
Klíčová slova: hodnotová analýza;průmyslové inženýrství
Klíčová slova v dalším jazyce: value analysis;industrial engineering
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o hodnotové analýze, jejích etapách a o vztahu jednotlivých etap k vybraným metodám průmyslového inženýrství. Cílem je vytvoření komplexního přehledu metod vhodných k využití v hodnotové analýze, jejich popis a přehled pro snadnou orientaci v této problematice. Součástí práce je i aplikace hodnotové analýzy na racionalizaci projektu a vytvoření přehledu metod, které jsou stežejní při této aplikaci hodnotové analýzy
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deal with value analysis of its stages and the relationship of the various stages of selected methods of industrial engineering. The aim is to create a comprehensive overview of methods suitable for use in value analysis, description and overview for easy navigation in this issue. The work also includes application of value analysis on the rationalization of the project and a list of methods that are key for the practical use of value analysis
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simunkova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce432,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simunkova_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce521,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simunkova_oponentni_p 001.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simunkova_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce325,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.