Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalda Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSlavíček, Lukáš
dc.contributor.refereeSchlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2020-7-20
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:22Z-
dc.date.available2019-10-1
dc.date.available2020-11-10T00:37:22Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-25
dc.identifier82412
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41543
dc.description.abstractTato diplomová práce vznikla za účelem otestovat algoritmy automatického nastavování parametrů průmyslově používaných regulátorů. Regulace byla testována pro algoritmus implementovaný v průmyslových počítačích od společnosti Siemens a algoritmus vyvinutý firmou REX Controls a implementovaný v řídicím systému REXYGEN. Práce obsahuje jak podrobný popis obou regulátorů, tak i jejich výhody a nevýhody pro použití v praxi. Testování bylo provedeno na systémech navržených od pánů ?ströma a Hägglunda.cs
dc.format190 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttestování pid regulátorůcs
dc.subjectautomatické nastavování pid regulátorůcs
dc.subjectpidmacs
dc.subjectmonarco hatcs
dc.subjectrexygencs
dc.subjectpid_compactcs
dc.subjectsimaticcs
dc.subjecttia portálcs
dc.subjectsada testovacích systémůcs
dc.subjectautotunercs
dc.titleTestování algoritmů pro automatické nastavování parametrů PID regulátorůcs
dc.title.alternativeTesting of algorithms for automatic tuning of PID controllersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis was created in order to test algorithms for automatic setting of parameters of industrially used controllers. The control was tested for an algorithm implemented in industrial computers from Siemens and an algorithm developed by REX Controls and implemented in the REXYGEN control system. The thesis contains a detailed description of both controllers, as well as their advantages and disadvantages for use in practice. The testing was performed on systems designed by Mr. ?ström and Mr. Hägglund.en
dc.subject.translatedpid controller testingen
dc.subject.translatedautomatic pid controller settingen
dc.subject.translatedpidmaen
dc.subject.translatedmonarco haten
dc.subject.translatedrexygenen
dc.subject.translatedpid_compacten
dc.subject.translatedsimaticen
dc.subject.translatedtia portalen
dc.subject.translatedset of test systemsen
dc.subject.translatedautotuneren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slavicek.pdfPlný text práce13,46 MBAdobe PDFView/Open
slavicek-v.pdfPosudek vedoucího práce812,68 kBAdobe PDFView/Open
slavicek-o.pdfPosudek oponenta práce869,8 kBAdobe PDFView/Open
slavicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce336,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.