Název: Informační systém pro podporu dodržování technických norem a zákonných požadavků v automobilovém průmyslu
Další názvy: Information system to support compliance with technical standards and legal requirements in the automotive industry
Autoři: Skopal, Marek
Vedoucí práce/školitel: Kopeček, Pavel
Oponent: Hořejší, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4159
Klíčová slova: kvalita;standard jakosti;norma ISO;systém řízení kvality;management kvality
Klíčová slova v dalším jazyce: quality;quality standards;ISO standards;quality systém;quality management
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá technickými normami a zákonnými požadavky v automobilovém průmyslu. Úkolem práce je shrnout teoreticky problematiku kvality a vymezit soustavu technických norem a zákonných požadavků. V praktické části je analyzováno využívání technických norem a zákonných požadavků v podniku WITTE Nejdek, spol. s.r.o. Hlavním cílem práce je návrh na zlepšení systému vyhledávání technických norem v podniku WITTE Nejdek, spol. s.r.o.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with technical standards and lawful requirements in automobile industry. The aim is to theoretically summarize the quality issue and define the standards of quality and lawful requirements. The practical part analyses the usage of technical standards and lawful requirements in WITTE Nejdek Ltd company. The main goal of this bachelor thesis is to propose the project that would lead to the improvement of the quality standards searching system of WITTE Nejdek Ltd company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Marek Skopal,2012.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skopal_hodnoceni_bp 001.pdfPosudek vedoucího práce477,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skopal_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skopal_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce300,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.