Title: Výroba a aplikace povrchů s hydrofobními vlastnostmi
Other Titles: Fabrication and application of surfaces with hydrophobic properties
Authors: Syrovátka, Šimon
Advisor: Martan Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kožmín Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41595
Keywords: smáčivost;hydrofobnost;laser;laserové technologie;povrchové struktury;antibakteriální vlastnosti
Keywords in different language: wettability;hydrophobicity;laser;laser technology;surface structure;antibacterial properties
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním hydrofobních povrchových struktur pomocí ultrakrátkého pulzního laserového stroje. V experimentální části bylo vyrobeno 11 povrchových struktur, u kterých byla zkoumána jejich smáčivost během několika měsíců. Při výrobě navržených povrchových struktur byly použity dvě různé technologie rozmítání laserového paprsku, jejichž přínosy byly porovnány v závěru práce. Dále bylo vybráno několik zástupců z vyrobených povrchových struktur, u kterých byly kromě smáčivosti testovány i antibakteriální vlastnosti.
Abstract in different language: The goal of this diploma thesis was to design and fabricate surface structures with hydrophobic properties. For their fabrication the picosecond laser device was used. In the experimental part, 11 surface structures were produced, which were examined for their wettability within a few months. The designed structures were fabricated by two laser technologies which were compared at the end of this diploma thesis. Selected surface structures were tested for antibacterial properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simon Syrovatka - Diplomova prace.pdfPlný text práce7,05 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Syrovatka.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Syrovatka.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Syrovatka.PDFPrůběh obhajoby práce536,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.