Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKroft Luboš, Ing. Ph.D.-
dc.contributor.authorŠindelář, Ondřej-
dc.contributor.refereeSklenička Josef, Ing. Ph.D.-
dc.date.accepted2020-8-19-
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:43Z-
dc.date.available2019-10-16-
dc.date.available2020-11-10T00:37:43Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-7-31-
dc.identifier83240-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41597-
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší vliv tlaku chladicí kapaliny na životnost obráběcího nástroje během hrubovacího soustružení titanových slitin. Cílem práce bylo otestovat nově navržený nástroj, který disponuje možností současného přívodu řezné kapaliny na čelo i hřbet kruhové vyměnitelné břitové destičky. Jedná se o unikátní technologické řešení. Nový nástroj byl porovnáván s běžně dostupným komerčním nástrojem stejné geometrie vybaveným pouze čelním přívodem řezné kapaliny. Zkoumaným a hodnoceným parametrem byla životnost nástroje, přičemž vyhodnocení životnosti bylo provedeno na základě maximálního opotřebení hřbetu. Obráběným materiálem byla titanová slitina Ti-6Al-4V. Ukázalo se, že nasazením technologie kombinovaného přívodu řezné kapaliny lze dosáhnout značeného prodloužení životnosti nástroje. V závěru jsou popsány konkrétní benefity použití této technologie včetně dosažených výsledků testování.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83240-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjecthrubovánícs
dc.subjecttitanové slitinycs
dc.subjectti-6al-4vcs
dc.subjectvysokotlaké chlazenícs
dc.subjectkruhová vbdcs
dc.subjectchlazení hřbetu vbdcs
dc.subjectživotnost nástrojecs
dc.subjectopotřebení hřbetucs
dc.titleVliv tlaku chladicí kapaliny na životnost nástroje při soustružení slitin titanucs
dc.title.alternativeEffect of coolant pressure for tool life when turning titanium alloysen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes the impact of pressure of coolant on the service life of cutting tool during rough turning of titanium alloys. The aim of this work was to test newly designed tool, which allows simultaneous flow of cutting liquid on the face and on the flank of a circular replaceable insert. This is a unique technological solution. The new tool was compared with a commonly available commercial tool of the same geometry equipped with only a front cut fluid supply. The examined and evaluated parameters were the tool life, which was assesed on the basis of the flank wear. The machined materiál was titanium alloy Ti-6Al-4V. The study shows significant expansion of tool life by used combined liquid cutting technology. Specific advantages of using this technology are described in the conclusion, including the achieved testing results.en
dc.subject.translatedturningen
dc.subject.translatedroughingen
dc.subject.translatedhigh-pressure coolingen
dc.subject.translatedtitanium alloysen
dc.subject.translatedti-6al-4ven
dc.subject.translatedround inserten
dc.subject.translatedinsert flank coolingen
dc.subject.translatedtool lifeen
dc.subject.translatedflank wearen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ondrej_Sindelar.pdfPlný text práce11,97 MBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti o zverejneni KP_Sindelar.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP706,31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Oponentni posudek DP Sindelar.pdfPosudek oponenta práce553,14 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Sindelar.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Sindelar.PDFPrůběh obhajoby práce598,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.