Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorGryga, Michal
dc.contributor.refereeBureš Marek, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-8-20
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:48Z-
dc.date.available2019-9-23
dc.date.available2020-11-10T00:37:48Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-27
dc.identifier83141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41606
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou výstupní kontroly ve společnosti Magna Seating Pilsen, která se zabývá svařováním dílů pro automobilový průmysl. Rešeršní část je zaměřena na studie, které spojují technologie rozšířené a virtuální reality se svařováním a výstupní kontrolou. Další části jsou věnovány vyhledání vhodného softwarového řešení a referenčního pracoviště s ideálními podmínkami pro aplikaci rozšířené reality. Hlavní náplní je tvorba samotné aplikace jako podpory tréninku operátorů výstupní kontroly svarů s následnou implementací do reálného provozu a ekonomickým zhodnocením.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83141-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrozšířená realitacs
dc.subjectvýstupní kontrolacs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectautomotivecs
dc.subjectprůmyslcs
dc.titleImplementace rozšířené reality do procesu svařovánícs
dc.title.alternativeImplementation of Augmented Reality into Welding Processen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with problematics of visual inspection in Magna Seating Pilsen, which deals with welding of parts for automotive industry. The research part is focused on studies that combine augmented and virtual reality with welding and output control. The next parts are devoted to finding a suitable sowftware solution and reference workplace with ideal conditions for implementation of augmented reality. The main task is to create the application itself as a support for output control of welding seams with subsequent implementation into real production. followed by economic evaluation.en
dc.subject.translatedaugmented realityen
dc.subject.translatedinspectionen
dc.subject.translatedweldingen
dc.subject.translatedautomotiveen
dc.subject.translatedindustryen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_MichalGryga.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hodnoceni_Gryga.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Gryga.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Gryga20082020151800.pdfPrůběh obhajoby práce475,28 kBAdobe PDFView/Open
Diplomova_prace_CD_priloha.rarVŠKP - příloha227,83 MBRARView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.