Title: Aplikace znalostního managementu ve vybrané organizaci
Other Titles: The implementation of knowledge management in the selected organization
Authors: Kašová, Kateřina
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41609
Keywords: znalostní management;znalost;informace;intelektuální kapitál;proces sdílení znalostí;analýza znalostí;zavádění znalostního managementu.
Keywords in different language: knowledge management;knowledge;information;intellectual capital;sharing;analysis of knowledge;implementation of knowledge management.
Abstract: Diplomová práce se zabývá aplikací znalostního managementu v závodním týmu Formula Student. První část práce se věnuje vymezení teoretických východisek znalostního managementu a rozboru současného stavu těchto prvků v týmu UWB Racing Team Pilsen. V aplikační části práce jsou definováni především znalostní pracovníci a je nastavena jednotná organizační struktura s vyznačeným procesem přenosu znalostí. Následně je aplikováno několik prvků znalostního managementu pro extrakci, ověření a uchování znalostí, včetně vytvoření znalostně informační databáze na platformě MediaWiki.
Abstract in different language: This diploma thesis aims at applying the Knowledge Management characteristics into the Formula Student university racing team. The first part is focused on defining the theoretical aspects of Knowledge Management and their contemporary application within the team. The second part is mostly focused on defining the Knowledge Management stakeholders, and on creating a unified organizational structure with the highlighted process of knowledge transmission. Finally, various elements of Knowledge Management are being applied to ensure the extraction, validation, and maintenance of knowledge, including the setup of the information database on the MediaWiki platform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Kasova.pdfPlný text práce7,38 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_oponenta DP_Kasova.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_Kasova14082020134917.pdfPosudek vedoucího práce670,26 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kasova20082020160214.pdfPrůběh obhajoby práce575,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.