Title: Didaktické pomůcky pro rozvoj předčtenářské gramotnosti
Other Titles: Didactic aids for the development of pre-reading literacy
Authors: Hlavová, Jana
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Bc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41624
Keywords: oblasti předčtenářské gramotnosti;fáze vývoje;didaktické pomůcky;výroba;dítě předškolního věku
Keywords in different language: areas of pre-reading literacy;development phase;didactic aids;production;preschool child
Abstract: Bakalářská práce Didaktické pomůcky pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, se věnuje tématu, jak by mohly vypadat didaktické pomůcky vhodné pro rozvoj předčtenářských dovedností v mateřské škole. V teoretické části je definován pojem předškolní dítě. Dále jsou uvedeny oblasti, které spadají pod pojem předčtenářská gramotnost. V praktické části jsou navrženy pomůcky, které rozvíjejí oblasti předčtenářských dovedností.
Abstract in different language: The bachelor's thesis Didactic aids for the development of pre-reading literacy deals with the topic of what didactic aids suitable for the development of pre-reading skills in kindergarten could look like. The theoretical part defines the concept of preschool child. The following are areas that fall under the notion of pre-reading literacy. In the practical part, aids are designed that develop the areas of reading skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana_Hlavova_BP_final.pdfPlný text práce9,17 MBAdobe PDFView/Open
hlavova_franta.pdfPosudek oponenta práce58,16 kBAdobe PDFView/Open
hlavova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce52,31 kBAdobe PDFView/Open
hlavova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce80,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.