Title: Nespisovné jazykové prostředky v mluvených komunikátech televizních komentátorů v oblasti kopané
Other Titles: Colloquial language means in spoken texts of television football commentators
Authors: Mařík, Jakub
Advisor: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41625
Keywords: televize;fotbal;stratifikace českého jazyka;sportovní komentář;veřejnoprávní a soukromé stanice;spisový jazyk;jazykové roviny;publicistika
Keywords in different language: television;football;stratification of czech language;sports commentary;public and commercial tv channels;colloquial language;levels of language;journalism
Abstract: Centrem zájmu této bakalářské práce jsou nespisovné výrazy v mluvených komunikátech televizních fotbalových komentátorů. Teoretická část se věnuje stratifikaci českého spisovného i nespisovného jazyka a charakteristice publicistického stylu, zejména žánru sportovní komentář. V praktické části figuruje analýza jazykového materiálu podle jazykových rovin a srovnání schopností veřejnoprávní televize se soukromou dodržovat spisovnou normu.
Abstract in different language: The aim of this undergraduate thesis is the topic of the colloquial language means in spoken texts of TV's football pundits. Its first part deals with the description of the stratification of Czech language, both standard and non-standard, as well as the characterisation of the journalistic style, especially one of its genres - sports commentary. In the second part of the thesis there is an analysis of the given linguistic material via particular levels of language. Furthermore, the comparison of the public television and its commercial opponent is included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jakuba Marika.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
marik_vankova.pdfPosudek oponenta práce129,97 kBAdobe PDFView/Open
marik_suda.pdfPosudek vedoucího práce62,04 kBAdobe PDFView/Open
marik_jakub.pdfPrůběh obhajoby práce121,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.