Název: Téma rodinných vztahů v současné české literatuře
Další názvy: The theme of family relationships in contemporary czech literature
Autoři: Machalová, Rosalie
Vedoucí práce/školitel: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41628
Klíčová slova: ženské spisovatelky;současná česká literatura;rodinné vztahy;mateřství;postavy;téma;analýza;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: female writers;contemporary czech literature;family relationship;maternity;characters;analysis;comparison
Abstrakt: Bakalářská práce přibližuje tvorbu ženských autorek současné české literatury. Vybrala jsem si k tomu román Anežka od Viktorie Hanišové a román Běsa od Dity Táborské. Obě autorky píšou o tématu rodinných vztahů a mateřství. Nejprve jsem provedla interpretační analýzu vybraných kompozičních postupů u obou románů a následně jsem je porovnala především z hlediska tématu a postav.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to introduce readers the female writers of contemporary czech literature. It is quite broad topic, therefore i decided to futher investigate the work of writers, whose works revolve around the themes of family relationship and maternity. I have chosen specifically the novel Anežka by Viktoria Hanišová and novel Běsa by Dita Táborská. First chapter contains biography of the two writers. The following four chapters include interpretation analysis. In the sixth chapter I have compared both novels.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rosalie-Machalova1.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machalova_brcakova.pdfPosudek oponenta práce55,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machalova_zelenkova.pdfPosudek vedoucího práce48,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machalova_rosalie.pdfPrůběh obhajoby práce38,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.