Title: Studie dvounápravového regionálního vozidla, pro vedlejší tratě, s pohonem spalovacím motorem
Other Titles: Study of a two axle regional train vehicle, for side lines, powered by a combustion engine
Authors: Tuka, Jan
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Říha Jiří, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41667
Keywords: nízkopodlažní motorový vůz;regionální železnice;jednonápravový otočný podvozek;trakční podvozek;hybridní pohon
Keywords in different language: low-floor motor vehicle;regional railway;one-axle rotatable boogie;propulsive boogie;hybrid drive
Abstract: Diplomová práce obsahuje přehled regionálních motorových vozů a souhrn jejich technických parametrů. Návrhová část se zabývá návrhem moderního nízkopodlažního motorového vozu a komponent jeho pojezdové a pohonné části. Konstrukční část pak řeší konstrukci jednonápravového otočného podvozku pro nízkopodlažní regionální motorový vůz. Cílem bylo provést návrh řešení pojezdu nízkopodlažního motorového vozu.
Abstract in different language: The aim of theoretical part of the diploma thesis is summary of regional-motor-cars and summary of their parameters. Draft part of the diploma thesis contains the draft of low-floor railway car, boogie components and drive components. Design part of the diploma thesis contains a construction of one-axle rotatable boogie for lowfloor regional motor car. The purpose of the thesis was to make a solution of boogie for low-floor railway car.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPDM_TUKA.pdfPlný text práce9,25 MBAdobe PDFView/Open
DP_Tuka_Jan_Hodnoceni_vedouciho_Heller.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
DP_Tuka_Jan_Oponentni_posudek_Riha.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Tuka_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce236,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.