Title: Izolační prvky vedení vn a vvn
Other Titles: Insulation elements for HV and VHV lines
Authors: Kohout, Jan
Advisor: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Hamar Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41709
Keywords: izolační prvky;izolátory;izolační materiály;elektrické pole;magnetické pole;mechanické namáhání;numerický model.
Keywords in different language: isolating elements;insulators;insulation materials;electric field;magnetic field;mechanical stress;numerical model.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá řešením rozložení elektrických a~magnetických polí na izolačních prvcích na hladinách vysokého a~velmi vysokého napětí. V~práci jsou řešeny i~mechanické vlivy působící na tyto izolační prvky. Simulace byly zaměřeny na již používaná uspořádání izolačních prvků a~na jejich teoretické alternativy. Jako hlavní nástroje, pro tvorbu modelů a~simulací, byly použity specializované programy COMSOL Multiphysics, SOLIDWORKS a~ProgeCAD.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the study of the layout of electric and magnetic fields on insulating elements at high and very high voltage levels. The work also examines the mechanical effects on these insulating elements. The simulations were focused on the already used arrangements of insulating elements and their theoretical alternatives. The specialized programs COMSOL Multiphysics, SOLIDWORKS, ProgeCAD were used as the main tools for creating numerical models and simulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Kohout.pdfPlný text práce55,48 MBAdobe PDFView/Open
082142_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
082142_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce926,38 kBAdobe PDFView/Open
082142_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce73,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.