Title: Návrh hardwaru pro CAN simulátor
Other Titles: CAN Simulator - Hardware Design
Authors: Blaško, Jan
Advisor: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Skotnica Petr, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41710
Keywords: can;lin;protokol;automotive;sběrnice;rozhraní;základní deska;simulátor;diagnostika;hardware koncepce;návrh;výpočetní modul.
Keywords in different language: can;lin;protocol;automotive;bus;interface;carrier board;simulator;diagnostics;hardware;concept;computational module.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na stručný popis základních informací o CAN a LIN sběrnicích a návrhu CAN simulátoru, který by měl být nasazen v praxi pro diagnostiku CAN a LIN komunikace v automotive.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on a brief description of baisc information about CAN and LIN buses and mainly hardware design of CAN simulator, which will be used in practice for diagnostics of CAN and LIN communication in automotive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Blasko_Jan.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
082145_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
082145_oponent.pdfPosudek oponenta práce931,85 kBAdobe PDFView/Open
082145_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce71,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.