Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosturik Kamil, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorAlbrecht, Patrik
dc.contributor.refereeŽahour Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-20
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:27Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:38:27Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-17
dc.identifier82150
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41713
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je zdokonalení současné řídící jednotky kolejových úseků modelové železnice. Tato práce uvádí jednotlivé způsoby detekce obsazenosti kolejových úseků. Rozebrán je navržený hardware a program pro řídící jednotku. Jednotka zastává funkci zesilovače DCC, ale dokáže také detekovat obsazenost kolejových úseků. Jednotka využívá dva způsoby detekce obsazenosti. První způsob je založen na měření úbytku na odporu, který je využíván na současné řídící jednotce. Druhým způsobem je využití úbytku na diodě. Řídící jednotka komunikuje s nadřazeným systémem pomocí sběrnice CAN. V závěru je navržené řešení zhodnoceno.cs
dc.format67 s. (86 131 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodelová železnicecs
dc.subjectdetekce obsazenosti kolejových úsekůcs
dc.subjectdcccs
dc.subjectcancs
dc.subjectměření procházejícího prouducs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectkomunikační protokolcs
dc.titleŘídicí jednotka kolejových úseků modelové železnicecs
dc.title.alternativeModel rail track section control uniten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of this bachelor's thesis is to improve the current control unit of railway tracks model. This work presents individual methods of detecting the occupancy of railway sections. The designed hardware and program for the control unit are analyzed. The unit acts as a DCC amplifier, but can also detect the occupancy of track sections. The unit uses two methods of occupancy detection. The first method is based on measuring the resistance drop, which is used on the current control unit. The second way is to use the loss on the diode. The control unit communicates with the higher-level system via the CAN bus. In the end, the proposed solution is evaluated.en
dc.subject.translatedmodel railwayen
dc.subject.translatedoccupancy of track sectionsen
dc.subject.translateddccen
dc.subject.translatedcanen
dc.subject.translatedcurrent flow measurementen
dc.subject.translatedamplifieren
dc.subject.translatedcommunication protocolen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Albrecht_Zesilovac_DCC.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
082150_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce753,47 kBAdobe PDFView/Open
082150_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
082150_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce76,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.