Název: Elektrické otopné systémy
Další názvy: Electrical heating systems
Autoři: Štajer, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Plecháč František, Ing.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41716
Klíčová slova: otopné systémy;elektrické otopné systémy;tepelná pohoda;akumulační kamna;přímotop;elektrické podlahové vytápění;sálavý panel;elektrický kotel;tepelné čerpadlo;energetická náročnost;tepelné ztráty;sálavé vytápění;teplovzdušné vytápění;kritérium 3e.
Klíčová slova v dalším jazyce: heating systems;electrical heating systems;thermal comfort;storage heater;convector heater;electrical underfloor heating;radiant heating;electrical boiler;heat pump;energy intensity;heat loss;warm air heating;3e criterion.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá popisem elektrických otopných systémů, hodnotí jejich vliv na tepelnou pohodu a vhodnost pro rodinný dům. Teoretická část je poté aplikována na modelový rodinný dům. Nejprve je pro tento konkrétní rodinný dům vypočítána tepelná náročnost budovy a následně jsou navrženy dva otopné systémy, teplovzdušný a sálavý. Vytápění elektrickými otopnými systémy je porovnáno kritériem 3E, tedy ze tří hledisek, a to energetického, ekonomického a ekologického. Závěrem je shrnut postup práce a její výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with electrical heating systems and evaluates, what effect electrical heating systems have on thermal comfort and which are convenient for family house. The theoretical part is applied on the sample family house. At first there is calculated the energy intensity for given house, after that there are projected two heating systems, the warm air and the radiant heating. The electrical heating systems are compared through 3E criterion, which means comparison with three aspects, aspect of energy, economy and ecology. In the last part there is summary of the work process and its results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC prace Stajer Jan.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082155_oponent.pdfPosudek oponenta práce799,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082155_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082155_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.