Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUruba Václav, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorKaiser, Vojtěch
dc.contributor.refereeTupý David, Ing.
dc.date.accepted2020-8-26
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:47Z-
dc.date.available2019-10-31
dc.date.available2020-11-10T00:38:47Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-28
dc.identifier82312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41769
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá jedním ze způsobů, jakým se dají získat data z parní turbíny a jak se následně vyhodnocují. Práce popisuje kalibraci 7-otvorové tlakové sondy za podmínky dp = pL - pP = 0, sběr data na turbíně a následný post processing naměřených dat. Vyhodnocuje se důvěryhodnost těchto dat, počítají se nejistoty měření a další parametry za využití kalibračních koeficientů a kalibračních rovnic. Příklady vyhodnocovaných parametrů jsou statické, dynamické a celkové tlaky, rychlost zvuku, rychlost páry, Machovo číslo, aj.cs
dc.format71, xxvcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkalibracecs
dc.subject7-otvorová sondacs
dc.subjectspektrometrická sondacs
dc.subjectkalibrační koeficientycs
dc.subjectkalibrační rovnicecs
dc.subjectnejistotacs
dc.subjectdůvěryhodnost datcs
dc.subjectedacs
dc.subjecteacs
dc.subjectexploratory data analysiscs
dc.subjectiapws if-97cs
dc.subjecttabulky párycs
dc.subjectmokrá páracs
dc.subject2 fázové prostředícs
dc.subjectstatický tlakcs
dc.subjectdynamický tlakcs
dc.subjectcelkový tlakcs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectelektrárnycs
dc.subjectparní turbínacs
dc.subjectmatlabcs
dc.subjectmathworkscs
dc.titleZpracování primárních dat ze sondování na dílecs
dc.title.alternativeProcessing of primary probe data from steam turbineen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis researches a way how the experimental data from a steam turbine are gathered and processed. Including a calibration of a 7-hole pressure probe under dp = pL - pP = 0 condition, the actual pressure measurement on the turbine and post processing of the acquired data, evaluating their credibility and calculating chain uncertainties and other variables, such as static, dynamic, and total pressures, speed of sound, speed of steam, Mach number, etc., using calibration coefficients and calibration equations.en
dc.title.otherZpracování primárních dat ze sondování na dílecs
dc.subject.translatedcalibrationen
dc.subject.translated7-hole probeen
dc.subject.translatedspectrometric probeen
dc.subject.translatedcalibration coefficientsen
dc.subject.translatedcalibration equationsen
dc.subject.translateduncertaintyen
dc.subject.translateddata credibilityen
dc.subject.translatededaen
dc.subject.translatedeaen
dc.subject.translatedexploratory data analysisen
dc.subject.translatediapws if-97en
dc.subject.translatedsteam tablesen
dc.subject.translatedwet steamen
dc.subject.translatedtwo-phase environmenten
dc.subject.translatedstatic pressureen
dc.subject.translateddynamic pressureen
dc.subject.translatedtotal pressureen
dc.subject.translatedpressureen
dc.subject.translatedpower plantsen
dc.subject.translatedsteam turbineen
dc.subject.translatedmatlaben
dc.subject.translatedmathworksen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaiser_DP.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kaiser_Hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce382,62 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kaiser_Posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce738,69 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kaiser_Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce178,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.