Title: Zpracování primárních dat ze sondování na díle
Other Titles: Processing of primary probe data from steam turbine
Authors: Kaiser, Vojtěch
Advisor: Uruba Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Tupý David, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41769
Keywords: kalibrace;7-otvorová sonda;spektrometrická sonda;kalibrační koeficienty;kalibrační rovnice;nejistota;důvěryhodnost dat;eda;ea;exploratory data analysis;iapws if-97;tabulky páry;mokrá pára;2 fázové prostředí;statický tlak;dynamický tlak;celkový tlak;tlak;elektrárny;parní turbína;matlab;mathworks
Keywords in different language: calibration;7-hole probe;spectrometric probe;calibration coefficients;calibration equations;uncertainty;data credibility;eda;ea;exploratory data analysis;iapws if-97;steam tables;wet steam;two-phase environment;static pressure;dynamic pressure;total pressure;pressure;power plants;steam turbine;matlab;mathworks
Abstract: Diplomová práce se zabývá jedním ze způsobů, jakým se dají získat data z parní turbíny a jak se následně vyhodnocují. Práce popisuje kalibraci 7-otvorové tlakové sondy za podmínky dp = pL - pP = 0, sběr data na turbíně a následný post processing naměřených dat. Vyhodnocuje se důvěryhodnost těchto dat, počítají se nejistoty měření a další parametry za využití kalibračních koeficientů a kalibračních rovnic. Příklady vyhodnocovaných parametrů jsou statické, dynamické a celkové tlaky, rychlost zvuku, rychlost páry, Machovo číslo, aj.
Abstract in different language: The thesis researches a way how the experimental data from a steam turbine are gathered and processed. Including a calibration of a 7-hole pressure probe under dp = pL - pP = 0 condition, the actual pressure measurement on the turbine and post processing of the acquired data, evaluating their credibility and calculating chain uncertainties and other variables, such as static, dynamic, and total pressures, speed of sound, speed of steam, Mach number, etc., using calibration coefficients and calibration equations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaiser_DP.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kaiser_Hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce382,62 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kaiser_Posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce738,69 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kaiser_Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce178,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.