Název: Sankce uplatňované u mladistvých pachatelů
Další názvy: Sanctions applied on juvenile offenders
Autoři: Rendek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4195
Klíčová slova: mladistvý;sankce
Klíčová slova v dalším jazyce: juvenile;sanctions
Abstrakt: Téma této diplomové práce je ?Sankce uplatňované u mladistvých pachatelů?. Jsou zde popsány opatření, které lze mladistvým pachatelům uložit dle platné právní úpravy. Tyto opatření jsou zde rozděleny do tří podkapitol a to výchovná opatření, ochranná opatření a trestní opatření. V závěru práce je porovnání těchto opatření se slovenskou právní úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is "The sanctions applied on juvenile offenders?. The thesis describes measures that can be imposed on juvenile offenders in accordance with applicable legislation. These measures are divided into three subsections which are educational, protective and criminal measures. The conclusion of this thesis compares these measures with the Slovak legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martin_Rendek.pdfPlný text práce448,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rendek_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce717,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rendek_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rendek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce235,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4195

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.