Title: Návrh vozidla inspirovaného vozidlem Velorex
Other Titles: Car design - inspired by Velorex
Authors: Vítek, Jan
Advisor: Siebert Petr, Ing.
Referee: Pelikán Petr, MgA. Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42057
Keywords: velorex;auto;automobil;vozidlo;redesign;transport;tříkolka;město;městská mobilita
Keywords in different language: velorex;car;automobile;car design;vehicle;transport;redesign;city;three-wheel;city mobility
Abstract: Téma mé bakalářské práce je design tříkolového vozu, který se snaží inspirovat Československým vozidlem Velorex, vyráběném v letech 1951-1971. Hlavní myšlenkou je malý elektrický a cenově dostupný automobil pro lepší mobilitu ve městech. Hlavní cíl byl vytvořit návrh vozidla, které bude funkční v souznění s designem a hlavní inspirace vycházela z návrhu původního tříkolového Velorexu. Chtěl jsem docílit také toho, aby můj návrh respektoval návrh původní. Snažil jsem se ve své práci vytáhnout z původního návrhu hlavně dobré myšlenky a prvky, případně je i zlepšit a zjednodušit nebo přizpůsobit dnešní době. Rozvíjel jsem zejména myšlenku malého levného tříkolového vozidla. Novým návrhem exteriéru jsem zachoval některé prvky jako tři kola, dva jezdce v kabině a dodržel jsem téměř stejné rozměry vozidla, aby nebylo příliš velké do městských ulic.
Abstract in different language: The topic of my bachelor's thesis is design of a three-wheeled car, which is inspired by the Czechoslovak vehicle - Velorex manufactured in 1951-1971. The main idea is a small electric and affordable car for better mobility in the cities. The main goal was to design a vehicle that will work in harmony with the design and the main inspiration was based on the design of the original three-wheeled Velorex. I wanted to make sure that my proposal respected the original proposal. In my work, I tried to print out great ideas and elements from the original design and tried to improve and simplify or adapt them for nowadays. In particular, I developed the idea of a small affordable three-wheeled vehicle. I designed mainly the exterior, preserved elements such as three wheels, two riders in the cab and small dimensions of the vehicle so that it would not be too big for the city streets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vitek_Jan.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
Vitek_v.docxPosudek vedoucího práce40,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vitek_o.pdfPosudek oponenta práce542,87 kBAdobe PDFView/Open
Vitek.pdfPrůběh obhajoby práce262,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.