Název: Postavení poškozeného v trestním řízení
Další názvy: Position of victim in criminal proceedings
Autoři: Vltavská, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4206
Klíčová slova: trestní řízení;poškozený;oběť;škoda;procesní práva poškozeného;adhezní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal proceedings;victim;victim;damage;damaged procedural rights;adhesion procedure
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje základní pojmy v postavení poškozeného v trestním řízení. Po novele 2011 popisuje práce nemajetkovou újmu a bezdůvodné obohacení které bylo novelou začleněno do trestního řádu. Dále práce popisuje nejdůležitější procesní práva poškozeného v celém trestním řízení. Následně je detailně rozebráno adhezní řízení o uplatnění nároku náhrady škody.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis contains basic concepts in the status of victims in criminal proceedings. After the 2011 amendment describes the work of non-pecuniary damage and unjust enrichment that has been incorporated into an amendment to the Penal Code. the diploma thesis also describes the most important procedural rights of the victim throughout the criminal proceedings. Subsequently, the adhesion procedure is discussed in detail for claiming compensation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Martina Vltavska.pdfPlný text práce384,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vltavska_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce692,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vltavska_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce584,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vltavska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce289,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4206

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.